Področne kode Ascension

Področne kode za Ascension:

Mesto ali regija Pozivna številka
1.U.S. Base2

Področne kode Ascension