Pozivna številka 84 (+35284 / 0035284 / 01135284) (pozivni broj / področna koda / območna koda)Pozivna številka 84 / +35284 / 0035284 / 01135284, Luksemburg (pozivni broj / področna koda / območna koda)


Predpona 84 je pozivna številka / območna koda za Han/Lesse. Pri izmišljeni telefonski številki 9012021 in pozivni številki / območni kodi 84, morate vnesti številko 84 9012021. In Han/Lesse se nahaja v Luksemburg.

Predpona v obliki pozivne številke / območne kode telefonsko številko naročnika dodeli določeni lokaciji. Poleg pozivne številke / območne kode obstajajo tudi druge vrste predpon: mednarodne klicne kode, predpone ponudnikov mobilnih storitev in predpone za različne storitve. Te se v različne namene združijo. Pri klicih iz ene države v drugo, v primerih, kjer prejemnik klica uporablja fiksno omrežje, se predpona države združi z pozivno številko / območno kodo in številko naročnika. Pri izmišljeni telefonski številki 9012021, pozivni številki / območni kodi 84 (Han/Lesse) in Mednarodna klicna koda 00352, morate vnesti številko 00352 84 9012021. V primeru klica na mobilno napravo, se pozivna številka / območna koda združi s predpono ponudnika mobilnih storitev in številko naročnika. Pri klicih naročniku v isti državi ni potrebno vnesti klicne kode. V primeru klicev znotraj države z enega fiksnega omrežja v drugega, v večini držav prav tako ni potrebno vnesti klicne kode, če imata oba naročnika enako pozivno številko / območno kodo. Posebej v državah, kjer lahko naročniki obdržijo telefonsko številko tudi potem, ko se preselijo na drugo lokacijo ali v drugo mesto, je potrebno seveda vnesti pozivno številko / območno kodo – v tem primeru 84.

Tako predpona države kot predpona v obliki pozivne številke / območne kode pred dejansko predpono vsebujeta eno ali več številk. Te številke telefonsko centralo obvestijo, da naslednje številke predstavljajo pozivno številko / območno kodo ali Mednarodna klicna koda in ne dejanske telefonske številke. V primeru območnih kod je ta številka običajno ničla. V primeru klicnih kod zahodnoevropske države in večina držav v Afriki, Južni Ameriki in na Srednjem vzhodu upoštevajo priporočilo Mednarodne telekomunikacijske zveze in uporabljajo dve ničli. Vendar pa nekatere države ne upoštevajo tega priporočila: države, ki uporabljajo severnoameriški sistem dodeljevanja številk, na primer uporabljajo 011, Japonska pa uporablja 010.

Storitve, do katerih dostopate prek predpon za storitve, lahko povzročijo stroške telekomunikacijskih podjetij, kot tudi podjetij, ki nudijo te storitve. Številna dvomljiva podjetja posledično nudijo storitve, ki niso prav uporabne toda povzročijo visoke stroške. Te storitve poskušajo klicatelje za še večji dobiček čim dlje obdržati na liniji. Nadzorni organi redno ukrepajo proti takšnim ponudnikom, na kar pa se ne gre zanesti. Poleg posebnih številk, ki jih je mogoče prepoznati glede na njihove predpone, obstajajo tudi številke za hitre klice. Najbolj znani sta številki za pomoč v sili, in sicer 112 v Evropi ter 911 v Severni Ameriki. Ti številki je mogoče uporabljati po vsej državi brez uporabe predpon, torej brez klicne kode +352 (00352) ali pozivne številke / območne kode 84 (Han/Lesse).

Splošno pravilo je, da se telefonska številka klicatelja prenese prejemniku klica in prikaže na zaslonu. Kljub temu, da je mogoče prikriti lastno telefonsko številko, kar je smiselno v okviru varstva podatkov, ne smete biti presenečeni, če oseba, katero kličete, ne sprejme klica. Mnogi želijo vedeti, kdo jih kliče in ne sprejemajo anonimnih klicev.

Če ste zunaj Luksemburg in želite poklicati osebo v Han/Lesse, poleg področne kode potrebujete tudi Mednarodna klicna koda, ki jo želite poklicati. Mednarodna klicna koda za Luksemburg je +352 (00352), zato, če ste v Slovenija in želite poklicati osebo v Han/Lesse, morate pred telefonsko številko te osebe vtipkati številko +352 84. Pri izmišljeni telefonski številki 9012021, pozivni številki / območni kodi 84 (Han/Lesse) in Mednarodna klicna koda 00352, morate vnesti številko 00352 84 9012021.