Pozivna številka 46 (+35646 / 0035646 / 01135646) (pozivni broj / področna koda / območna koda)Pozivna številka 46 / +35646 / 0035646 / 01135646, Malta (pozivni broj / področna koda / območna koda)


Predpona 46 je pozivna številka / območna koda za Żebbuġ, Malta. Pri izmišljeni telefonski številki 4187604 in pozivni številki / območni kodi 46, morate vnesti številko 46 4187604. In Żebbuġ, Malta se nahaja v Malta.

Predpona v obliki pozivne številke / območne kode telefonsko številko naročnika dodeli določeni lokaciji. Poleg pozivne številke / območne kode obstajajo tudi druge vrste predpon: mednarodne klicne kode, predpone ponudnikov mobilnih storitev in predpone za različne storitve. Te se v različne namene združijo. Pri klicih iz ene države v drugo, v primerih, kjer prejemnik klica uporablja fiksno omrežje, se predpona države združi z pozivno številko / območno kodo in številko naročnika. Pri izmišljeni telefonski številki 4187604, pozivni številki / območni kodi 46 (Żebbuġ, Malta) in Mednarodna klicna koda 00356, morate vnesti številko 00356 46 4187604. V primeru klica na mobilno napravo, se pozivna številka / območna koda združi s predpono ponudnika mobilnih storitev in številko naročnika. Pri klicih naročniku v isti državi ni potrebno vnesti klicne kode. V primeru klicev znotraj države z enega fiksnega omrežja v drugega, v večini držav prav tako ni potrebno vnesti klicne kode, če imata oba naročnika enako pozivno številko / območno kodo. Posebej v državah, kjer lahko naročniki obdržijo telefonsko številko tudi potem, ko se preselijo na drugo lokacijo ali v drugo mesto, je potrebno seveda vnesti pozivno številko / območno kodo – v tem primeru 46.

Tako predpona države kot predpona v obliki pozivne številke / območne kode pred dejansko predpono vsebujeta eno ali več številk. Te številke telefonsko centralo obvestijo, da naslednje številke predstavljajo pozivno številko / območno kodo ali Mednarodna klicna koda in ne dejanske telefonske številke. V primeru območnih kod je ta številka običajno ničla. V primeru klicnih kod zahodnoevropske države in večina držav v Afriki, Južni Ameriki in na Srednjem vzhodu upoštevajo priporočilo Mednarodne telekomunikacijske zveze in uporabljajo dve ničli. Vendar pa nekatere države ne upoštevajo tega priporočila: države, ki uporabljajo severnoameriški sistem dodeljevanja številk, na primer uporabljajo 011, Japonska pa uporablja 010.

Storitve, do katerih dostopate prek predpon za storitve, lahko povzročijo stroške telekomunikacijskih podjetij, kot tudi podjetij, ki nudijo te storitve. Številna dvomljiva podjetja posledično nudijo storitve, ki niso prav uporabne toda povzročijo visoke stroške. Te storitve poskušajo klicatelje za še večji dobiček čim dlje obdržati na liniji. Nadzorni organi redno ukrepajo proti takšnim ponudnikom, na kar pa se ne gre zanesti. Poleg posebnih številk, ki jih je mogoče prepoznati glede na njihove predpone, obstajajo tudi številke za hitre klice. Najbolj znani sta številki za pomoč v sili, in sicer 112 v Evropi ter 911 v Severni Ameriki. Ti številki je mogoče uporabljati po vsej državi brez uporabe predpon, torej brez klicne kode +356 (00356) ali pozivne številke / območne kode 46 (Żebbuġ, Malta).

Splošno pravilo je, da se telefonska številka klicatelja prenese prejemniku klica in prikaže na zaslonu. Kljub temu, da je mogoče prikriti lastno telefonsko številko, kar je smiselno v okviru varstva podatkov, ne smete biti presenečeni, če oseba, katero kličete, ne sprejme klica. Mnogi želijo vedeti, kdo jih kliče in ne sprejemajo anonimnih klicev.

Če ste zunaj Malta in želite poklicati osebo v Żebbuġ, Malta, poleg področne kode potrebujete tudi Mednarodna klicna koda, ki jo želite poklicati. Mednarodna klicna koda za Malta je +356 (00356), zato, če ste v Slovenija in želite poklicati osebo v Żebbuġ, Malta, morate pred telefonsko številko te osebe vtipkati številko +356 46. V tem primeru je ničla pred pozivno številko / območno kodo izpuščena. Pri izmišljeni telefonski številki 4187604, pozivni številki / območni kodi 46 (Żebbuġ, Malta) in Mednarodna klicna koda 00356, morate vnesti številko 00356 46 4187604.